Menu strony

Jak zostać komornikiem sądowym?

Komornik sądowy to jeden z najbardziej nielubianych zawodów, ale pomimo tego ktoś przecież musi pełnić tę profesję. A komornikiem wcale nie jest tak łatwo zostać. Trzeba spełnić skrupulatnie ustalone warunki, by móc cieszyć się mianowaniem na to stanowisko.


prawo
Dobrze jednak zacząć od tego, kim jest i co robi komornik sądowy. To funkcjonariusz publiczny, jakiego rolą jest wykonywanie czynności egzekucyjnych, naturalnie pod nieustanną kontrolą sądu. Może również dostarczać wszelkiego typu zawiadomienia sądowe, obwieszczenia czy protesty, zależnie od danej sprawy.

W swojej działalności musi postępować zgodnie z prawem, nie mogą ponosić go emocje i powinien mieć nieskazitelne opinie. Jego zachowanie normuje także złożone ślubowanie i konieczność szanowania reguł etyki. W jaki sposób zatem stać się komornikiem?

Do pierwszych wymogów należą: posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Przyszły komornik nie może być karany ani podejrzewany za przestępstwo. Ponadto musi być absolwentem studiów magisterskich na określonym kierunku – są to studia prawnicze albo administracyjne. Nie można również zapomnieć, iż musi mieć skończone 26 lat, 2 lata przepracować jako asesor komorniczy oraz naturalnie odbyć aplikację komorniczą, w trakcie której zapozna się ze sposobami pracy komornika, może także wykonywać wyznaczone czynności. Istotny jest też stan zdrowia, jaki musi mu pozwalać pełnić funkcje. Komorników powołuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek samego zainteresowanego posadą. Komornik (rekomendują nas) poza wykonywaniem czynności egzekucyjnych powinien kierować swoją kancelarią komorniczą. Pracuje na ustalonym rewirze komorniczym, np. we Wrocławiu, jaki jest także terenem działań sądu rejonowego. Komornik stanowczo powinien trzymać się zasady zachowania tajemnicy zawodowej i – co niezwykle istotne – nie może wykonywać innej działalności zarobkowej, jeśli nie otrzyma należytej zgody, która jest udzielana przez prezesa sądu apelacyjnego oraz radę izby komorniczej.Jeżeli w takim razie komornik sądowy to zawód, który chcesz pełnić, powinieneś skontrolować czy spełniasz wyżej wskazane warunki. Gdy wszystko jest w porządku, nie ma żadnej przeszkody, by zacząć ubiegać się o tą posadę.
20-08-18 08:01:03