Menu strony

E-podpis użyteczny w działalności przedsiębiorstw.

Podpis elektroniczny to środek identyfikujący uczestników wymiany dokumentów elektronicznych oraz służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zwykle jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB i oprogramowania do składania podpisu elektronicznego. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym sprawdzanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są analogiczne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.
podpisywanie umowy
Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany m.in. do : elektronicznego podpisywania dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym; podpisywania faktur elektronicznych; w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism administracyjnych przez urzędy. Komplety do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w 5 przedsiębiorstwach tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne dotyczące podpisu elektronicznego. () Firmy te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki.

Te interesujące posty posiadają swoją kontynuację. Masz ochotę się z nią zapoznać? Zatem idź do strony (http://www.radca-pr.pl/oferta/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/) i tam ciesz się nowymi informacjami.

Nadzór nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym sprawuje Minister Gospodarki. Zakres i formy kontroli określa ustawa o podpisie elektronicznym. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby przedsiębiorstwa może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli czytany tekst kompletnie Cię wciągnął, to zobacz odmienny pomocny artykuł (http://www.raj-international.net/okablowanie-strukturalne/), który również ma podobne informacje na omawiany temat.Przesyłanie dokumentów drogą internetową jest bardzo tanie, wygodne i pozwala na oszczędność czasu. Odpada drukowanie, a następnie ręczne wypełnianie oraz podpisywanie dokumentów. Dodatkowo możesz zapomnieć też o pieczętowaniu, kopertowaniu i wysyłce wraz z jej kosztami.Dokumenty przekazywane są natychmiast w sposób bezpieczny, a Ty automatycznie otrzymujesz urzędowe poświadczenie ich odbioru. To szczególnie istotne, kiedy musisz co miesiąc wysyłać sporokorespondencji. Podpis elektroniczny to już codzienność na całym globie. Droga elektroniczna znacznie przybliża do siebie klientów, a e-podpis pozwala finalizować ważne przedsięwzięcia bez potrzeby wychodzenia z biura.


Sprawdź też

Każdy uwielbia się czuć bezpieczny

twoja firma
Gdy prowadzimy firmę, to marzy nam się mieć gwarancję, iż jest ona bezpieczna, że nikt z zewnątrz nie dostanie się na jej teren, a co się z tym łączy, iż nie wyrządzi zniszczeń na naszym mieniu. Tymczasem w sklepach prezesi chcą posiadać świadomość, że kontrahenci zapłacą za wszystko co wybiorą oraz że nie będzie u nich najmniejszych kradzieży. Właśnie przez to coraz częściej wynajmowana jest ochrona.

Dokumenty na stole
Lista spraw i przedsięwzięć, które można załatwić drogą elektroniczną nieustannie rośnie.Używając bezpiecznego podpisu elektronicznego, możesz wysyłać do urzędów oficjalne deklaracje, pisma i umowy. Dokumenty z e-podpisem mają taką samą moc prawną, jak podpisane własnoręcznie i dostarczone przez Ciebie osobiście lub drogą pocztową. Podpis kwalifikowany to zatem sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy.
20-05-18 08:04:05