Menu strony

Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi

W ostatnim czasie powstało bardzo dużo książek psychologicznych podejmujących temat zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwa takie były pomocne w pojawieniu się systemów i czynności, które służą podwyższeniu wydajności pracowników. Najmniej skomplikowanym narzędziem używanym przez większą cześć zatrudniających są raporty o zatrudnionych. Tego rodzaju raport jest sporządzany przez pracodawcę, który ma w nim opisać zatrudnionego z użyciem specjalnych kryteriów, w skład których wchodzi między innymi uczciwość, samodzielność czy punktualność.
Przyjemne z pożytecznym, czyli zarabianie na wakacjach
Ocena pracownika tworzona przez pracodawcę jest podstawą do kolejnych działań w kierunku poprawy wydajności pracowników. Żeby ten - (propozycje) system odniósł sukces, każdy podwładny musi być oceniany jednostkowo i jak najstaranniej. Żeby sprawdzić ocenę kierownika, ale również poszerzyć obraz podwładnego, (ciąg dalszy tego materiału: http://promus.katowice.pl/)ten musi uzupełnić specjalną ankietę o samym sobie. Taka ankieta musi być następnie omówiona z kimś z wyższego stanowiska. Proces ten zapobiega zbyt wysokiej samoocenie pracownika, która bywa powykorzystywana do błyskawicznego awansu. System oceny pracowników wyznacza osoby, których rezultaty pracy są niższe od założonej średniej. Jeśli chcesz znaleźć pracowników tylko po wyżej średniej wejdź pod ten adres: . System taki ma być pomocny w ustaleniu słabych stron takiego pracownika i wysłaniu go na odpowiednie szkolenie.


Sprawdź też

Plusy coachingu

budynek Living Tomorrow
W dzisiejszych czasach sporo firm poszukuje świetnych specjalistów od coachingu potrafiących przystępnie przekazać swoją ogromną wiedzę, którą szczególnie mocno cenią sobie duże firmy oraz liczne przedsiębiorstwa. Aby trafnie wybrać spośród propozycji trenerów najlepiej zapoznać się bliżej z samym zagadnieniem. Podczas wyboru lepiej nie kierować się wyłącznie reklamami, ale także opiniami tylko prestiżowych fachowców obznajomionych z zagadnieniem czy prasowych rankingów.


praca
Drugą, bardzo istotną cechą tego rodzaju systemu jest wskazywanie podwładnych, do awansu. Jeśli przełożony ocenia podwładnego bardzo pozytywnie, a jego raport pokrywa się z prawdą, daje to takiemu pracownikowi dobrą ścieżkę kariery. Badania udowodniły, że pracownicy oceniani wysoko w tych kwestionariuszach osiągają bardzo szybko sukces w pracy. W grupie tego rodzaju podwładnych znajduje się również potencjalnych pracowników kadry kierowniczej. Nowa krew w zarządzie to świeże spojrzenie na panujące tam systemy, które bywają szkodliwe, albo po prostu mogą łatwo być zmodyfikowane. Najnowsze badania wykazały, że młody pracownik w kierownictwie podnosi wydajność pracy, gdyż motywuje innych współpracowników do większego wysiłku dla osiągnięcia sukcesu.
18-06-22 02:53:17