Menu strony

Jak powinien być rozdzielany spadek i kto nie ma obowiązku opłacać podatku od jego nabycia?

Gdy otrzymujemy Spadek po np. zmarłym krewnym, powinniśmy najpierw uzyskać potwierdzenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku. Następnie spadkobiercy mają prawo zacząć rozdzielać tzw.


masę spadkową.


Jeżeli kontakty pomiędzy spadkobiercami są poprawne, przeważnie wystarczy umowa dziedziczenia. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami istnieją jakieś nieporozumienia, spadek może być podzielony sądownie (sprawdź informacje na stronie). Według prawa dziedziczenie ma miejsce już w chwili zgonu spadkodawcy i mogłoby następować jedynie na postawie ustawy (umowy albo orzeczenia sądu) albo testamentu.

Fascynuje Cię opisywany temat? Jeżeli tak, to po przejściu na stronę www (https://www.notariuszpokojski.pl/dokumenty) znajdziesz podobne pasjonujące dane, których nie stracisz z pamięci przez długi czas.

Art. 931 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że spadek należy się najpierw potomkom i współmałżonkowi osoby zmarłej. W takiej okoliczności spadek jest podzielony po równo, jednak część, która ma przypaść współmałżonkowi nie może być niższa niż 1/4 całego spadku. Ważne jest też to, że mają do niego prawo także dzieci, które pochodzą ze związku nieformalnego. Z tego też powodu w sytuacji, gdy np. zmarły tata miał dziecko z konkubiną, to dziecko to ma prawo dziedziczyć w takiej samej części, co dziecko urodzone w związku małżeńskim.


Sprawdź też

Kancelaria - czym jest? Co możemy rozumieć pod tą definicją? Co powinniśmy wiedzieć?

kancelaria
Kancelarią możemy nazwać każdy samodzielny urząd lub instytucję, która tworzy własną dokumentację. Jednocześnie na etapie formalnym, ale i merytorycznym. Nie ma jednak jednej definicji kancelarii, jeśli odniesiemy tego typu pojęcie do archiwalnej terminologii.


paszport


Przeważnie wykorzystuje się w takich sytuacjach prosty podział na zasadach 50 na 50, jednak jeśli pomiędzy tego typu dwójką potomstwa istnieje tzw. kość niezgody, spadek powinien być podzielony sądownie. Jeżeli zmarły nie zostawił ostatniej woli, to obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Bardzo ważne jest również zapłacenie opodatkowania od otrzymanego spadku.


Od takiego obowiązku zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny, czyli współmałżonek i potomstwo, lecz także rodzice czy też ojczym. Nie mają oni obowiązku płacić opodatkowania bez względu od wielkości masy spadkowej.
20-07-29 07:57:03