Menu strony

Istotne informacje o tym, jak najszybciej polscy adwokaci otworzyć mogą swoją kancelarię w Niemczech.

Po wstąpieniu Polski w szeregi Unii znacznie rozszerzyły się możliwości pracy w członkowskich krajach. Będzie to także dotyczyć prowadzenia swoich własnych firm. Aktualnie obowiązuje zasada, że obywatele Unii będą mieli możliwość wykonywania w dowolnym kraju działalności, z pewnymi wykluczeniami w niektórych branżach.

Lecz takie wyjątki
prawo
nie będą dotyczyć prawników, więc przy wypełnieniu niezbędnych warunków polscy adwokaci mogą przykładowo świadczyć swoje usługi w Niemczech. Przepisy niemieckie dość dokładnie precyzując, według jakich zasad takie usługi mogą być świadczone. Z uwagi na to, że opierają się one na dyrektywach unijnych, to bardzo podobnie one brzmią w pozostałych krajach. Przede wszystkim będą więc rozróżniać dwa podstawowe typy działalności adwokatów z zagranicy. Jako pierwszy wymienia się wykonywanie zawodu w charakterze adwokata europejskiego, który będzie miał siedzibę na terenie Niemiec. Za to grupa druga obejmuje adwokatów - pod tym linkiem, którzy świadczyć będą swoje usługi tylko tymczasowo. Żeby w ogóle adwokat (odwieź www) Niemcy z któregoś z innych krajów mógł myśleć o otworzeniu swojej kancelarii, to musi posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego - .
sąd
Tak więc prawnicy z Polski ten warunek będą spełniać, co więcej, dotyczyć to także będzie radców prawnych, którzy posiadają bardzo podobne kwalifikacje.


Sprawdź też

Które gałęzie w przedsiębiorstwach wymagają uzupełniających umiejętności?

szkolenie firmowe w sali konferencyjnej
Powszechnie wiadomo, że każdy z nas z pewnością dąży do uzyskiwania jak największych profitów pochodzących ze swojej pracy. W życiu bowiem w wielu przypadkach okazuje się, że nasze zarobki w wielu przypadkach zdeterminowane są naszymi umiejętnościami, które jak wiadomo potrafią być bardzo różne.

Drugim istotnym kryterium są aktualne uprawnienia do tego, żeby można było wykonywać zawód, co w przypadku naszego kraju będzie oznaczać zdobycie tytułu adwokata lub radcy prawnego. Niestety aplikanci tego warunku nie będą spełniać. Starania o to, żeby można było świadczyć usługi w charakterze adwokata w Niemczech należy zacząć od wypełnienia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, z których bardzo istotne będzie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu adwokata. Należy także posiadać siedzibę w Niemczech, co na przykład udokumentować można podpisaną umową najmu, oraz wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które jest w tym kraju obowiązkowe.
18-09-18 07:26:03