Menu strony

Istotne informacje o tym, jak najszybciej polscy adwokaci otworzyć mogą swoją kancelarię w Niemczech.

Po wstąpieniu Polski w szeregi Unii znacznie rozszerzyły się możliwości pracy w członkowskich krajach. Będzie to także dotyczyć prowadzenia swoich własnych firm. Aktualnie obowiązuje zasada, że obywatele Unii będą mieli możliwość wykonywania w dowolnym kraju działalności, z pewnymi wykluczeniami w niektórych branżach.


Lecz takie wyjątki
prawo
nie będą dotyczyć prawników, więc przy wypełnieniu niezbędnych warunków polscy adwokaci mogą przykładowo świadczyć swoje usługi w Niemczech. Przepisy niemieckie dość dokładnie precyzując, według jakich zasad takie usługi mogą być świadczone. Z uwagi na to, że opierają się one na dyrektywach unijnych, to bardzo podobnie one brzmią w pozostałych krajach. Przede wszystkim będą więc rozróżniać dwa podstawowe typy działalności adwokatów z zagranicy. Jako pierwszy wymienia się wykonywanie zawodu w charakterze adwokata europejskiego, który będzie miał siedzibę na terenie Niemiec. Za to grupa druga obejmuje adwokatów - pod tym linkiem, którzy świadczyć będą swoje usługi tylko tymczasowo.
Żeby w ogóle adwokat Niemcy z któregoś z innych krajów mógł myśleć o otworzeniu swojej kancelarii, to musi posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego - .
sąd
Tak więc prawnicy z Polski ten warunek będą spełniać, co więcej, dotyczyć to także będzie radców prawnych, którzy posiadają bardzo podobne kwalifikacje.


Drugim istotnym kryterium są aktualne uprawnienia do tego, żeby można było wykonywać zawód, co w przypadku naszego kraju będzie oznaczać zdobycie tytułu adwokata lub radcy prawnego. Niestety aplikanci tego warunku nie będą spełniać. Starania o to, żeby można było świadczyć usługi w charakterze adwokata w Niemczech należy zacząć od wypełnienia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, z których bardzo istotne będzie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu adwokata. Należy także posiadać siedzibę w Niemczech, co na przykład udokumentować można podpisaną umową najmu, oraz wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które jest w tym kraju obowiązkowe.
19-04-13 08:26:02