Menu strony

Jakie informacje powinien posiadać po zaliczeniu egzaminów student na tego rodzaju kierunku jak prawo karno-skarbowe?

Spośród mnóstwa gałęzi studiów prawnych obecnie często wybierany jest taki, jaki dotyczy prawa skarbowego. Niestety w Polsce dochodzi do mnóstwa wykroczeń skarbowych, dlatego abiturienci takiego typu kierunku na pewno posiadają zagwarantowaną przyszłość.
prawo karne skarbowe


Chodzi o prawo >>> Wiński Kancelaria karne skarbowe, czyli specjalistyczną dziedzinę prawa karnego, która ma za zadanie ochronę interesów finansowych kraju, jego komórek strukturalnych oraz UE. Słuchacz na tego typu wydziale powinien rozumieć, że podobnie jak w ogólnym prawie karnym występują w nim dwie postaci czynów zakazanych: przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Zgodnie z odpowiednią ustawą tego typu uczynek jest społecznie szkodliwy w szczeblu wyższym niż znikomy. Słuchacze szkół wyższych powinni też znać pojęcie źródła i specyficzność prawa karno skarbowego, umieć przedstawić zasady obowiązywania wspomnianego prawa, opisać postępowanie karne. W toku wymienionych studiów słuchacze szkół wyższych zapoznają także środki karne przewidziane w k.k.s i zasady ich zakresu czy formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego.


Unii Europejskiej


Samolot w obłokach


Ponadto studenci na wymienionym kierunku poznają między innymi budowę części szczególnej k.k.s. Należałoby powiedzieć, że udowodnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego podlega takim samym regułom jak każdego odmiennego przestępstwa. Na wykładach studenci nauczą się, że prawo (pokaż szczegóły) k.s. dzieli się na materialne oraz procesowe.
W związku z tym poznają też m.in. środki zabezpieczające i zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. Wiedza ta jest przekazywana studentom na specjalnych wykładach, z których potem muszą zdać stosowne egzaminy.
19-12-19 13:15:05