Menu strony

Windykator - co może a czego nie może zająć?

Komornik zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem a także wytycznymi etyki zawodowej. Ale jakie są jego konkretne prawa oraz obowiązki? Podstawą wszystkich aktywności egzekucyjnych musi być mający moc prawną wyrok bądź nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Wtenczas dopiero może ruszyć procedura przymusowego ściągania należności.

Przy realizowaniu swoich czynności komornik z Wrocławia obowiązany jest posiadać wydany przez Krajową Radę Komorniczą symbol identyfikacyjny.
komornik
Na znaczku musi znajdować się jego zdjęcie, imię, godność, zdefiniowanie piastowanej funkcji jak też wskazanie sądu przy którym funkcjonuje. Ma to na celu właściwą identyfikację jednostki dokonującej czynności a także zapobieżenie potencjalnym przekroczeniom. Posiadając tytuł wykonawczy wrocławski komornik ma prawo wejść do mieszkania, a egzekwowany dłużnik powinien go wpuścić. Jeżeli tego nie zrobi, komornik może zdecydować o przymusowym otwarciu oraz obadaniu domu. W owym celu prosi o pomoc policję po czym w jej asyście dopełnia siłowego wejścia do mieszkania czy też na teren nieruchomości. Nierzadko połączone jest to ze staranowaniem bramy.


Zazwyczaj egzekucja prowadzona jest z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, ruchomości (auta, sprzęt RTV, biżuteria itd.), majątki (budynki, działki). Zajęte przez komornika przedmioty sprzedawane są w drodze licytacji publicznej, zaś uzyskane w ów sposób środki przeznaczane na zaspokojenie żądań wierzyciela oraz spłatę kosztów prowadzenia egzekucji. Egzekucji podlegają wszelkie przedmioty znajdujące się we władaniu dłużnika. Władanie nie musi jednakże znaczyć, że dłużnik jest ich właścicielem. Wrocławski komornik ma prawo przejąć taką rzecz, ale na żądanie egzekwowanego winien uczynić właściwą wzmiankę w protokole zajęcia.

Jeżeli ten tekst jest według Ciebie ciekawy, to bez wahania kliknij tu i przeczytaj tamto opracowanie (http://kancelaria-mackowiak.pl/porady-prawne/odszkodowania-dla-przedsiebiorcow) - tam też znajdziesz dużo cennych informacji.

Swych racji możesz też dochodzić w sądzie. Egzekutor nie ma prawa zająć przedmiotów dłużnika oddanych kolejnym osobom we władanie, chyba iż osoby te przyznają, iż dana rzecz należy do dłużnika i zgodzą się na zajęcie.


Sprawdź też

Jak dać sobie radę ze zobowiązaniami?

dom
Gdy zadłużenie już się pojawi, łatwo będzie utracić nad nim kontrolę. Zobowiązania, jakie przestaliśmy być w stanie płacić stopniowo zaczynamy finansować kolejnymi kredytami.


Są to w większości wypadków wysokooprocentowane chwilówki, jakie błyskawicznie okazują się nie tylko kroplą w całym morzu potrzeb, ale początkiem następnych kłopotów.

Przepisy prawa określają również katalog przedmiotów, które nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu, a jeśliby taka sytuacja jednakże wystąpiła, przysługuje skarga na czynności komornicze . Lista takich rzeczy jest dosyć długa. Nie podlegają też egzekucji kwoty oraz świadczenia w naturze na pokrycie kosztów lub wyjazdów w sprawach służbowych, kwoty przeznaczane przez Skarb Państwa na szczególne cele (np. stypendia), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych a także pomocy społecznej. Do tego nie można zająć świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, porodowych jak też określonych dla sierot zupełnych.
21-09-10 07:14:09