Menu strony

Wyceny w kontekście przedsiębiorstwa

Jeśli chodzi o funkcjonujące wyceny dotyczące firm najważniejsza jest wycena przedsiębiorstwa, można tu wyróżnić też wycenę danych spółek. W sprawozdaniu finansowym ważna jest także wycena aktywów i pasywów.


Wymienia się kilka podstawowych celów wyceny firmy w zależności od roli, jaką ma pełnić wycena.
wycena aktywów i pasywów


Są to następujące funkcje: doradcza, mediacyjna, argumentacyjna, zabezpieczająca i informacyjna. W zależności od danej funkcji, celem wyceny firmy jest ustalenie wartości np. na potrzeby kupna bądź sprzedaży, łączenia lub podziału przedsiębiorstw, postępowania upodłościowego, weryfikacji zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu, ubezpieczenia i tak dalej. Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces, dlatego aby zobrazować rzeczywistą wartość firmy opłaca się skorzystać z usłUG ekspertów, którzy poprawnie dokonają takiej wyceny przy wytypowaniu parametrów najistotniejszych z jej perspektywy i z uwagi na potrzeby wyceny podkreślą najbardziej wartościowe elementy wycena przedsiębiorstwa.


Innym typem wyceny dotyczącej firmy jest wycena bilansowa, tj. wycena aktywów i pasywów (poznaj przykłady). To ważna część polityki rachunkowości w jednostce budżetowej. Ważna jest tutaj dokumentacja przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz podanie wyniku finansowego.
Metoda wyceny jest zależna od takich czynników jak: rodzaj - sposoby ustalania oraz ujmowania na dzień bilansowy finansowych skutków wyceny aktywów i pasywów, sposób pozyskania - wpływ na parametry wyceny w momencie początkowego ujęcia w bilansie, cel wykorzystania elementów wyceny i okres ich utrzymywania przez firmę.
20-04-07 07:33:04