Menu strony

Jaka jest różnica między stalą kwasoodporną, a stalą nierdzewną Oraz do czego niezbędne są wkręty?

Zasadnicza różnica pomiędzy stalami nierdzewnymi a żaroodpornymi tkwi na ich wykorzystywaniu, tj. warunkach eksploatacyjnych, w których będą eksploatowane. Dla stali nierdzewnych główną cechą eksploatacyjną jest odporność korozyjna. Są one stosowane w temperaturze pokojowej, (ale także w temperaturach kriogenicznych do temperatury ok. 500°C).

W takich okolicznościach ich przewodnim zadaniem jest wysoka odporność korozyjna, a inne własności materiału, np. własności mechaniczne mają słabsze znaczenie. Stale nierdzewne kiedyś rozróżniano na nierdzewne i kwasoodporne, teraz pod terminem nierdzewne rozumie się wszystkie, które jako główną cechę eksploatacyjną wykazują odporność korozyjną i nie są stalami żaroodpornymi, żarowytrzymałymi.
praca przy stali
Dla stali żaroodpornych bardzo ważną właściwością materiału jest wysoka odporność korozyjna w temperaturze powyżej 500°C związana z odpornością na utlenianie w wysokiej temperaturze, czyli przeciwdziałaniem powstawania warstwy zgorzeliny na powierzchni materiału a także tworzeniu zgorzeliny, która będzie ciągle przylegać do powierzchni chroniąc wyrób przed dalszym utlenianiem. Z kolei, od stali żarowytrzymałych spodziewa się dużych własności mechanicznych w temperaturze powyżej 500°C, co jest związane z odpornością materiału na pełzanie, czyli powolne odkształcenie pod wpływem naprężeń niższych od granicy plastyczności materiału.
stalowe pręty
Stal nierdzewna (kwasoodporna) oraz żaroodporna należą do jednej kategorii stali odpornych na korozję, gdzie dominującym pierwiastkiem stopowym jest chrom, nikiel i molibden a w przypadku stali żaroodpornych, żarowytrzymałych niewielkie dodatki krzemu i aluminium oraz ceru.


Sprawdź też

Pomoc dla firmy - nowoczesne podejście do biznesu

Mocne wejście Twojej firmy
Kultura organizacji to kluczowe pojęcie, które ocenia ogólną atmosferę, system wartości i praw w przedsiębiorstwie. Formuje się samoistnie, jednak może ulec modyfikacjom ze strony kadry zarządzającej. Generalnie jest zależna od takich elementów, jak płeć kadry, podział zadań i sposoby motywowania

Kończąc stale nierdzewne używa się do temperatury 500°C, gdzie przeznaczenie nakazuje sporej odporności na korozję. Stale żaroodporne użytkuje się w temperaturze powyżej 500°C, gdzie materiał jest narażony na utlenianie i wymaga się dużej odporności korozyjnej na środowisko eksploatacji. Stale żarowytrzymałe są też stosowane w środowiskach agresywnych korozyjnie w podwyższonej temperaturze dla zastosowań, od których wymaga się ponadto niezmiennych w czasie własności mechanicznych. Więcej wiadomości znajdziesz na witrynie bth.plzrobione zWkrętyhetnej stali nierdzewnej są przeznaczone głównie do stosowania na zewnątrz. Wykonane ze stali nierdzewnej mają zastosowanie w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych a także w miejscach wilgotnych (np. kuchnia, łazienka). Do stosowania w terenie nadmorkskim proponowane są wkręty ze stali nierdzewnej A4. Stal tą wyróżnia wysoka zawartość chromu, przez co na powierzchni pojawia się ochronna warstwa. Dalsze elementy stopu jak nikiel, molibden, mangan, niob zapewniają jeszcze lepszą odporność na korozję. Austenit jest głównym składnikiem wielu stali nierdzewnych. Nie jest magnetyczny. Stal austenitowa ma większą odporność na korozję niż martenzytowa.
19-02-15 15:20:04