Menu strony

W jakich sytuacjach może nastąpić natychmiastowe wydalenie zatrudnionego z pracy?

Pracodawca może w pewnych, uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami wypadkach, rozwiązać z PRacownikiem umowę o pracę w natychmiastowym trybie.


Prawo pracy przewiduje taką możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wymówienia.


zwolnienie


Sprawdź też

Czy warto studiować nauki prawnicze?

perspektywa - budynek
Maturzyści współcześnie gorączkowo rejestrują się na studia. Medycyna, inżynieria, psychologia? Nie masz pojęcia jakie studia wyselekcjonować?


A może studiować prawo? Nim jednakże podejmiesz decyzję o doborze studiów prawniczych, przemyśl to dobrze.


Takie zwolnienie z pracy może dotyczyć wszelkiego rodzaju umów o pracę. Kiedy przedsiębiorca może zwolnić zatrudnionego z pracy bezzwłocznie, bez okresu wypowiedzenia? Anulowanie umowy o pracę jednostronne, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest uwarunkowane prawnie (kancelaria adwokacka sieradz) w Kodeksie Pracy. Jest to wyjątkowy tryb rozwiązywania umowy o pracę. Co interesujące, w ten sposób rozwiązać umowę o pracę jest w stanie nie jedynie pracodawca, ale także pracobiorca. W wyniku skorzystania z takiego sposobu anulowania stosunku pracy, przedsiębiorca lub pracobiorca zostają pozbawieni ochrony wynikającej z prawa do dalszego korzystania z świadczonej przez zatrudnionego pracy w zamian za wypłatę wynagrodzenia w czasie wymówienia. Najczęściej zwolnienie ( http://adwokat-wroclaw.com.pl/zezwolenie-na-dokonanie-czynnosci ) dyscyplinarne przez pracodawcę ma miejsce wtenczas, kiedy zatrudniony w sposób poważny i zawiniony przez siebie naruszył swe obowiązki pracownicze. Rażące zaniedbanie ze strony pracownika bądź działanie celowe na szkodę pracodawcy, może być uzasadniającą okolicznością unieważnienie umowy o pracę w trybie bezzwłocznym.


Pracodawca na mocy prawa pracy ma też możliwość anulowania umowy bez wymówienia z powodów niezawinionych przez zatrudnionego, lecz wiążących się z jego długookresową absencją oraz brakiem wykonywania zawodowych obowiązków.
19-02-21 12:21:01