Menu strony

Komu przysługuje jak też gdzie otrzymać darmową pomoc prawnika?

Od stycznia 2016 roku każdy powiat realizuje zadanie opłacane z budżetu państwowego jakie polega na prowadzeniu punktów udostępniania bezpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.
bezpłatna pomoc prawna


Bezpłatna pomoc ( inne wątki tutaj ) prawna przysłUGuje ludziom korzystającym z pomocy społecznej (uwzględniany jest czas 12 miesięcy poprzedzających prośbę o użyczenie nieodpłatnej pomocy prawnika), posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom. Równolegle jednostkom, jakie nie skończyły 26 lat i osobom, które skończyły sześćdziesiąt pięć lat. Ponadto osobom, które w skutku wystąpienia żywiołowej klęski, naturalnej katastrofy bądź technicznej awarii znalazły się w sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu albo poniosły straty.


By otrzymać darmową pomoc prawnika, trzeba zaprezentować poświadczenia potwierdzające uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika, przykładowo decyzję czy też zaświadczenie o przyznaniu wsparcia z pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny, dowód osobisty czy też złożyć oświadczenie na piśmie o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej czy też technicznej awarii. Nieodpłatną pomoc prawnika można otrzymać w celowo do tego przygotowanych lokalizacjach wskazanych a także organizowanych przez dany powiat (miejsca takie znajdować mogą się m.in. w Starostwach Powiatowych względnie Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).
Założeniem jest, by w każdym z powiatów znajdowały się dwa takie punkty, z czego jeden winien być prowadzony poprzez pozarządową organizację. Pomocy prawnej w wyżej wymienionych punktach użyczają radcy prawni i adwokaci.
18-11-23 07:31:02