Menu strony

Czym właściwie jest odpowiedzialność karna lekarza? W jakich sytuacjach ma miejsce, w jakich sprawach może wystąpić?

Znaczenie zgody pacjenta jest stale wzrastającą wartością, a wynika to jak najbardziej z rozwoju praw pacjenta oraz ze zmian na linii pacjent - lekarz. Jeszcze nie tak dawno ten kontakt był dosyć paternalistyczny, teraz już robi się w większym stopniu partnerski. W tym sensie mamy wiele pytań, a najbardziej ważna jest odpowiedzialność karna lekarza, czyli zabieg wykonywany przez lekarza bez pozwolenia pacjenta może być czynem karalnym?

lekarz
Opinie lekarzy a także prawnikprawnik (przekonaj się)ów w temacie tego typu zgody są mocno podzielone. Prawnicy są zdania, iż wola chorego to najbardziej istotne prawo, więc starają się w jak najwyższym stopniu poszerzyć rolę zgody pacjenta, natomiast lekarze są zdania, że dobro chorego jest prawem najbardziej istotnym, więc starają się zmniejszyć rolę zgody pacjenta. Różnice w takich opiniach zostały na szczęście w określonym stopniu określone i to na korzyść prawników. Tak się stało po wprowadzeniu przepisu 192 do kodeksu prawnego.

Sprawdź też

Trzeba powiedzieć, że okazuje się być odpowiedzialność cywilna lekarzy

lekarz
Lekarze powinni powiedzieć, że nie okazują się być bezkarni

Powinniśmy sobie wydawać sprawę z tego, że lekarze mają bardzo ważną pracę, a to dlatego, że z jednej strony muszą wspierać się na tym co usłyszą od pacjenta, z drugiej muszą zaufać wynikom uzyskanych badań, a z trzeciej powinni też uwierzyć własnemu doświadczeniu i wiedzy. Jeśli zrobią mały chociaż błąd, to może się okazać, że pacjent zostanie ciężko okaleczony, albo nawet umrze, a to sprawia, że na decyzjach, które muszą podjąć lekarze ciąży niesamowita odpowiedzialność.


Ten zapis mówi, że kto świadczy zabieg leczniczy bez wyrażenia zgody przez pacjenta, podlega grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności. Ten przepis zamiast jednakże pomagać wytworzył trochę zamieszania. W sytuacji leczniczych zabiegów brak zgody na ich udzielenie nie kreuje odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko życiu i zdrowiu, ale uchodzi to jednocześnie za rodzaj przestępstwa przeciwko wolności. W takich więc sytuacjach jak zarządzony będzie sąd lekarski prawnik (polecamy radca prawny dla firm Wrocław) z prawdziwego zdarzenia, jaki kształci się w tej dziedzinie, będzie z pewnością konieczny - . Powracając jednakże do wywodu, to jesteśmy w stanie przyznać, iż zgoda to pewien punkt usprawiedliwiający postępowania lekarza. Wiadomo jednakże, że nie każda będzie ochraniać przed zarzutem bezprawności czynu.

Musi bowiem spełniać konkretne wymagania, czyli na przykład przedmiot zgody powinien być w zgodzie z prawem, co oznacza, iż lekarz nie może wykonywać zabiegu eutanazji, pomimo że dostał taką zgodę od pacjenta. Zgoda jednocześnie nie może być uzyskana pod naciskiem czy przymusem. Lekarz tak naprawdę musi udzielać pacjentowi najlepszej informacji o jego stanie zdrowia, musi proponować możliwe metody diagnostyczne czy lecznicze. To zapewnienie, iż lekarz, jak i pacjent będą usatysfakcjonowani z tej sytuacji.
18-06-22 07:04:03