Menu strony

Programy lojalnościowe

Firmy notowane na giełdzie papierów wartościowych prowadzą programy lojalnościowe stanowiące wynagrodzenie dla najlepszych menadżerów. Programy te polegają na przydzielaniu osobom, zatrudnionym na ważnych stanowiskach w takiej firmie, zestawów akcji tej samej spółki, lub równowartości tego pakietu w gotówce. Potocznie, na tego rodzaju premie mówi się „opcje menadżerskie”. Akcje są przydzielane raz w roku, tym zatrudnionym, którzy przepracowali w firmie minimalny wymagany okres. Poza tym do przydzielenia zestawu akcji muszą być zapewnione inne czynniki.
Halley aktuariusze
Najczęściej wymaga się, żeby spółka osiągnęła określony wynik finansowy w wybranym roku podatkowym, częstym warunkiem wydania tego rodzaju premii jest również zwiększenie wartości akcji w stosunku do roku minionego.

Z jakiego powodu wypłaca się premie? Premie są dawane w celach motywacyjnych. Ich wysokość zależy bowiem od wyników pracy zespołu kierowniczego spółki. Im lepszy wynik finansowy będzie osiągnięty, tym więcej warte będą papiery wartościowe w roku kolejnym. Co z tym związane, zestaw akcji przydzielony menedżerom (zobacz www), będzie znacznie cenniejszy. Taki rodzaj zachęcania do działania pracowników najwyższego stopnia okazuje się być ogromnie efektywny. Firmy akcyjne wykorzystujące taki system otrzymują znacznie większy zysk, oraz zwiększenie cen akcji, niż reszta firm. Jest to wprawdzie kosztowny sposób, jednak zysk związany z jego zastosowaniem zachęca do poniesienia tych kosztów.

W jaki sposób wyceniane są opcje? Wycena opcji jest procedurą złożoną, zależną od wielu aspektów zewnętrznych i wewnętrznych. Najważniejszym warunkiem jest tzw.

Żeby zgłębić wiedzę na omawiany wątek obejrzyj stronę (https://hostessa.pl/hostessy-tczew/), która zawiera fascynujące informacje na ten temat - wystarczy kliknąć.

dywidenda, czyli część zysków firmy, przeznaczona do podziału pomiędzy właścicieli akcji. Zwyczajowo zespół kierowniczy przedsiębiorstwa dzieli w swoim gronie mniej więcej połowę dywidendy, reszta jest przeznaczona dla innych akcjonariuszy. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszt, jest stopa procentowa, od jakiej zależy ostateczny wynik finansowy firmy. Z racji możliwych wahań na rynkach finansowych, wartość wycenionych akcji jest podawana na dzień ich przekazania. Warto podkreślić, że personel spółki ma przywilej wykupienia akcji spółki po specjalnej, niższej cenie.


Sprawdź też

W jaki sposób najlepiej szukać firmy zajmującej się sprzątaniem, o czym powinno się pamiętać przy wyborze

Telebim
Właściciele budynków bardzo często chcą korzystać z profesjonalnych usług sprzątaniowych, oferowanych przez różne firmy które się tym zajmują. Jednak wybór dobrej firmy nie będzie wcale łatwe, bo może być przy tym kilka pułapek. Najlepszą metodą jest zatrudnienie kogoś poleconego, rekomendacja zadowolonych klientów daje dużo pewności, że usługi będą zrealizowane w odpowiedni sposób.
21-11-12 07:02:15