Menu strony

Metody efektywnego kierowania

Kierowanie procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie to bardzo trudna praca. Menadżer musi podołać wielu wyzwaniom, reagować na zaistniałe problemy nieomalże natychmiast. Manager musi przewidywać także prawdopodobne problemy i umieć im zapobiec. Żeby to było wykonalne potrzebne są mu odpowiednie informacje.


Praktyka zarządzania stworzyła kilka metod na zebranie danych dla polepszenia procesów zarządzania. Jednym z najpopularniejszych jest wywodzący się z Japonii system kaizen. Może być to metoda na poprawę jakości i samego procesu produkcji. System ów zakłada, że problemy są sprawą normalną, a nawet potencjalnym polem nowych rozwiązań. Podstawową metodą gromadzenia wiadomości jest stosunkowo prosty sposób zadawania pytań zaczynających się od wyrazu "dlaczego"? W tym systemie zarządzania jakością zakłada się że proces ulepszania jest bezustanny. Spory >>> wypatrz promocje akcent kładzie się na zaangażowanie prostego pracownika jak też dwustronne zaufanie pomiędzy managerem a podwładnym. Kierownik kierujący przebiegiem produkcji powinien dążyć do usprawnienia działań. Sposobem na to mogą być szkolenia lean. Metoda owa polega na tym, aby w procesie produkcji skupić się na usunięciu tych obszarów w których występuje marnowanie zasobów, dla przykładu takie planowanie procesu fabrykacji, by surowce do niej potrzebne krótko znajdowały się w magazynie.
Szkolenie menedżerów

Menadżerowie którzy lubią matematykę do optymalizacji procesów kierowania mogą zastosować metody matematyczne wyrażone w metodzie tzw. 6 sigma, to znaczy dzięki analizie matematycznej doprowadzić do sytuacji w której w procesie produkcyjnym można dopuścić najwyżej sześciu odchyleń od założonego standardu.


Metoda ta składa się z kilku poziomów wtajemniczenia, każdy z nich stanowi oddzielny program szkoleń wzajemnie z sobą powiązanych. Najwyższym pułapem jest szkolenie black belt . Szkolenie to jest dedykowane liderom zespołu. Poza nadzorowaniem i identyfikowaniem ryzyka w procesie zarządzania lider musi edukować podległych pracowników tak, aby podwładni skoncentrowani byli na udoskonalaniu procesów technologicznych. Metoda ta służy wyłącznie do poprawy efektywności pracy.
20-03-03 12:13:03