Menu strony

Trening z pewności siebie i zdecydowania, śmiałości i odwagi

Ćwiczenia psychologiczne tego rodzaju naświetlają różnicę pomiędzy asertywnością, agresją i uległością. Szkolenia polegają na praktycznych ćwiczeniach które pomagają radzić sobie z negatywnymi ocenami, a także uczą ochraniać osobisty obręb psychologiczny.

szkolenia
Uczestnicy uczą się tego jak mówić "nie" w sposób, jaki nie obraża drugiej jednostki a dodatkowo trenują konstruktywne formułowanie krytyki. W obszar szkolenia z asertywności wchodzi instruktaż krytykowania skupiony na zachowaniach a nie na jednostce a również otwarte wyrażanie uczuć pozytywnych jak też negatywnych. Ćwiczenia tego typu zalecane są dla wszystkich osób które: mają kłopoty z odmawianiem, nie umieją mówić wprost o własnych pragnieniach i oczekiwaniach, mają trudności z obroną swych praw w sytuacjach społecznych i prywatnych, nie radzą sobie z krytyką otoczenia, odczuwają mus realizowania oczekiwań innych ludzi, nierzadko noszą w sobie poczucie przewinienia, mają kłopoty ze zbyt dużym poczuciem zobowiązań, nie radzą sobie w sytuacjach konfliktów, nie umieją ustalić granicy pomiędzy zgodą a uległością, czują się wyzyskiwani przez innych, potrzebują zrozumieć siebie oraz motywy swoich postępowań, borykają się z brakiem pewności siebie oraz niską samooceną.
1 2