Menu strony

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa – czy nowe ustawodawstwo jest skuteczniejsze w tej kwestii?

W związku z coraz częstszym przechodzeniem na umowy ”śmieciówki”, etaty zmniejszają się liczebnie lub ulegają dzieleniom. Zmiana wynagrodzenia, wynikająca przeważnie ze zmiany formy zatrudnienia (zwłaszcza na mniej korzystnych warunkach) sprawia ból głowy nie tylko pracującym. Nic dziwnego, że pracujący wiele lat na umowie o pracę nie zamierzają przyjąć wiadomości przełożonego o zmianie pracy na połówkę etatu, czy zlecenie.
prawo
Prawnicy równie - przeczytaj więcej tutaj -ż nie ułatwiają sprawy - nie dają jakkolwiek prostej odpowiedzi, jak interpretowane jest wypowiedzenie zmieniające a odprawa - . W otoczce zagrożenia, sporo pracowników ukrywa emocje - biorą jakąkolwiek inną formę zatrudnienia jako chwilowe rozwiązanie, licząc na późniejszą zmianę. W obawie przed całkowitą redukcją stanowisk nie będą ryzykować zmiany miejsca wykonywania pracy i starania się o odprawę. Skoro nie ma redukcji, nie ma zwolnień grupowych ani indywidualnych odejść. Pracodawcy tną koszty i składki nie tracąc przy tym zespołu. Co także istotne – nie ma obowiązku wypłacania ciągle pracującym odprawy.

Problem następuje w chwili, gdy nowe warunki są dla pracującego „nie do przeskoczenia”. Czyli wtedy gdy nie godzi się on na przedłużanie pracy na nowych zasadach. Zgodnie z prawem należy się mu odprawa. W tym miejscu kłopoty rosną jeszcze bardziej zapalając obie strony – chlebodawca ma możliwość niewypłacenia odprawy, powołując się na ustne i raczej niecenzuralne rozstanie pracownika z zakładem pracy. prawo (strona tutaj)


Sprawdź też

Czy warto zatrudniać się na postawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a może korzystniejszy będzie outsourcing pracowniczy? Czy na postawie tych umów przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego? Ten rok wprowadził troszkę zmian.

dokumenty
Duża liczba z nas rozważa, jakie korzyści poza wypłatą oczywiście osiągnie zatrudniając się na wszelkiego rodzaju umowy o pracę. Głównewątpliwości budzi przede wszystkim umowa zlecenie i to, czy od niej odprowadzane są składki zus jak też czy na tej podstawie przysługuje personelowi zwolnienie lekarskie.


Starsze prawo, regulowane było specjalną ustawą przez Sąd Najwyższy z 2003 roku. Nie tłumaczyło to sytuacji całościowo – pracującemu tylko przy wypowiadaniu całkowitym umowy należała się odprawa. Zmiana formy zatrudnienia nie przynosiła odprawy powodując wiele dyskusji. Odprawy dotyczyły tylko pracowników, którym zmieniało się pracę niezależnie od przyczyn. Prawo
prawo
zostało zmienione inną decyzją najwyższego polskiego sądu w 2009 roku - .

Później do należnej pracownikowi odprawy doszły przyczynki wychodzące z jego punktu widzenia, a więc nieprzyjęcie przez niego innej formy zatrudnienia. Wedle wcześniejszego ustawodawstwa nie przysługiwała odprawa. W wielu takich historiach gorszy rodzaj umowy z pracodawcą, stawał się współprzyczyną do zupełnego rozwiązania stosunków pracy.
18-06-22 12:47:02