Menu strony

Eksploatacja gazu ziemnego w naszym kraju.

Gaz ziemny należy do zasobów nieodnawialnych, czyli takich, które tworzyły się przez tysiące lat, a ich zapasy na nieszczęście mogą wyczerpać się. W stanie naturalnym jest on bezwonny, niewidoczny gołym okiem i o wiele lżejszy od powietrza. Pobierany jest ze złóż mieszczących się w skorupie ziemskiej. Może on występować samotnie, ale z reguły towarzyszy pokładom ropy naftowej. Na skutek swojej znacznej kaloryczności jest on używany, jako źródło energii.
palnik gazowy
Następnym jego walorem jest prostota i komfort transportu, chodzi tu o rurociągi. Ze względu na zwiększenie jego wykorzystywania w Polsce jednakowo przez odbiorców przemysłowych jak i samodzielnych rynek gazu w Polsce uległ znacznym zmianą. Faworytem na tym rynku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jest to jedno z najogromniejszych i najbardziej długo funkcjonujących na rynku polskim przedsiębiorstw. Specjalizuje się ono wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej w naszym kraju, wykorzystaniem tych złóż w kraju i za granicą, importem gazu ziemnego do naszego kraju, składowaniem gazu ziemnego i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc obrót gazem ziemnym to jego kluczowe zadanie. Za dostarczone paliwo oraz realizowane usługi dystrybucji odbiorca rozlicza się podług cen i stawek opłat stosownych dla grup taryfowych, do których przynależy.

Grupy taryfowe, a raczej odbiorców, którzy do niej zaliczają się, rozdziela się ze względu na miejsce przyjęcia paliwa, rocznej ilości uzyskiwanego paliwa oraz rodzaju odbieranego paliwa gazowego. Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej w oparciu na stwierdzone zużycie paliwa gazowego. Takie grupy taryfowe gazu mogą ulec przemianie na przykład w przypadku zmiany wielkości zużycia paliwa. Taka zamiana może nastąpić wyłącznie raz w przeciągu roku umownego. Należy wtedy napisać stosowne oświadczenie, które zanosi się do BOK-u, przesyła się faksem lub poprzez e-mail lub dostarcza się w inny sposób. Oświadczenie to powinno być wytłumaczone przykładowo tym, że zmieni się ilość urządzeń spożytkowanych przez odbiorcę, które były zasilane paliwem gazowym. Dużo aktualnych wiadomości można odnaleźć np. na stronie .

Sprawdź też

W jaki sposób rozwijać gospodarstwo rolne bądź hodowlę, tak by stawały się bardziej ekologiczne?

winda przemysłowa
Prowadząc gospodarstwo rolne, stoimy przed problemem bycia proekologicznym. Jest to związane z właściwym składowaniem lub utylizacją resztek lub produktów ubocznych takiej pracy. Zwykle, podobne farmy, decydują się na rozwój ich działalności dokładnie w oparciu o recykling produktów ubocznych innych działań produkcyjnych.
Przygotowane przez: k.s.
19-11-07 07:07:22