Menu strony

Narzędzia oceniania pracowników przynoszące mierzalne skutki

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów, składa się z pojedynczych elementów, którymi są pracownicy. Tych jednostek jest szczególnie wiele w największych firmach. Jasne jest natomiast, że im więcej części trzeba mieć pod kontrolą, tym trudniej temu obowiązkowi sprostać. Za to w firmach, które zatrudniają dziesiątki czy wręcz setki ludzi niezbędne jest kontrolowanie, czy zatrudnieni poprawnie wypełniają swoje obowiązki. Nieścisłości i uchybienia w pracy jednostek mogą bowiem stać się powodem gorszych rezultatów całej firmy.
Potrzebne są więc profesjonalne metody określania efektów pracowników. W tymDo tego celu opracowano system oceny pracowników (poznaj program do oceny pracowników - Elevato Software). W różnych przedsiębiorstwach ma on rozmaite formy, jednak generalnie polega na tych samych założeniach. Ocena pracowników ma za zadanie pokazać to, w jaki sposób wypełniają swoje obowiązki i jakie ich działania przynoszą rezultaty. Do tego celu stosowane są rozmaite metody mające swe korzenie w psychologii.

Sprawdź też

BHP - główne wiadomości

praca
Z określeniem bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie BHP) ma się do czynienia niezwykle często. Skrót ten został stworzony i wdrożony dłuższy czas temu i znajduje zastosowanie w bardzo wielu różnych miejscach i okazjach. Określenie to obejmuje zestaw określonych przepisów, dotyczących reguł niezagrażającej zdrowiu i życiu i poprawnej pracy fabryce czy innych zakładach. Zasady BHP dotyczą właściwie każdego pomieszczenia, w którym przebywa większa liczba ludzi przez dłuższy czas.


Ocena pracownika
Sposoby oceny

Ocen pracowniczych można dokonywać na wiele sposobów. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się ankiety i kwestionariusze, które wypełniają zatrudnieni w firmach. Jest to sposób wygodny, jego elementarną zaletą jest to, że można zbadać więcej osób naraz w krótkim czasie. Jedyne, co jest potrzebne, to stworzenie ankiety i wykonanie jej w wielu egzemplarzach. Rozprowadzanie elementów tego rodzaju w ramach przedsiębiorstwa w większości przypadków nie nastręcza kłopotów, w szczególności gdy rozprowadza się kwestionariusze w wersji cyfrowej. Specjalnym rodzajem jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź w jaki sposób przebiega ocena 360 stopni za pośrednictwem Elevato Software). Jej celem jest przyjrzenie się pojedynczemu pracownikowi możliwie jak najdogłębniej.

Skutki oceny

Dokonywanie oceny pracowniczej niesie za sobą wiele konsekwencji. Przedsięwzięcia tego rodzaju zazwyczaj przeprowadzane są w regularnych odstępach, najczęściej raz do roku. Dla zatrudnionych osób oznacza to na pewno zwiększony poziom stresu wówczas, gdy oceny są przeprowadzane. Dla zwierzchników z kolei ocena okresowa pracownika jest rzetelnym źródłem informacji na temat tego, w jaki sposób on wykonuje zadania i czy poczynił postępy od czasu zatrudnienia w firmie. Dzięki temu pracodawcy mogą wdrożyć odpowiednie szkolenia czy też przyznawać premie i awans.
13-12-10 11:55:36