Menu strony

Zastosowanie prawa autorskiego

Rejestracja firmy i zarządzanie nią wymaga zaangażowania i oddania. Dotyczy szeregu zadań, które powinny być wdrożone, aby funkcjonowanie organizacji było prawidłowe. Firmy, prowadzące działalność oczekują wsparcia biegłych prawników, aby zapewnić prawidłowy przebieg wszystkich procedur prawnych.
prawo
Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej rzadko dysponują wiedzą prawniczą i ekonomiczną. Zarządzanie organizacją wymaga ciągłego zaangażowania, dlatego trudno jest zajmować się bieżącymi sprawami firmy, a jednocześnie stale aktualizować swoją wiedzę w zakresie prawa. Dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia kancelarii prawniczych oraz fachowej obsługi księgowej. Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe usługi z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Poza obsługą prawną kancelarie udzielają porad. Ich oferta w szczególności dotyczy bieżącej i długookresowej obsługi obrotu gospodarczego, konstruowania różnego typu umów handlowych, nadzorowania procesu negocjacji umów, zakładania i przekształcania przedsiębiorstw.

Sprawdź też

Czy wielkopowierzchniowe ogłoszenia reklamowe znikną z naszych miast? Alternatywne sposoby reklamy.

baner reklamowy
Od pewnego czasu słyszy się o wprowadzeniu ustawy zabraniającej umieszczania ogromnych reklam w centrach miast. Racje brzmią na naprawdę kluczowe - psują piękno miast, przesłaniają ładne kamienice, stare miasto, są podświetlane neonowymi światłami, które nie pozwalają zasnąć mieszkańcom. Każdy płot, balustrada czy nawet przystanek zamieniają się w słupy ogłoszeniowe. Przemierzając miasto po trotuarach omijamy potykacze z ogłoszeniami lokalnych firm. Ale przedmieścia również nie wyglądają korzystniej – jadąc drogami dojazdowymi na poboczu spotkamy to samo – wolnostojące banery o różnej wielkości. Jakie inne metody reklamy zaistnieją i wyjdą na pierwszy plan gdy zupełnie usuniemy banery?


Prawo autorskie chroni autorów przed niezgodnym z prawem zagarnięciem utworu oraz jego wykorzystaniem przez osoby trzecie. Zgodnie z ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994r. przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, plastyczne, muzyczne, wzornictwo przemysłowe. W ramach usług świadczonych przez profesjonalnych prawników poszkodowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej i pozasądowej na wypadek, gdyby utwór został wykorzystany i upowszechniony bez jego zgody. Proponowana przez prawników usługa prawna dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty, w których prawo autorskie odgrywa bardzo ważną rolę - instytucji kultury (muzeów, ośrodków kultury, filharmonii, ośrodków dokumentacji).

Prawo autorskie kancelaria trudnią się dochodzeniem roszczeń z tytułu prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej. Doświadczeni adwokaci świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zakresie oferowanych świadczeń jest ochrona prawa autorskiego, w tym ochrona marki i znaków towarowych, jak również nazw handlowych i wzorów przemysłowych. Klienci mogą również korzystać z usług kancelarii prawnej w przypadku zawierania umowy o korzystanie z utworu, ustalania tantiem, dochodzeniu praw w razie gdyby nie dotrzymano warunków umowy i wielu innych. Dodatkowo kancelarie prawne świadczą pomoc w zakresie prawa reklamy, prawa twórcy do programów komputerowych, produkcji filmowych i radiowych, ochrony danych w Internecie. Adwokaci zapewnią przedłożenie wymaganych dokumentów, które uwierzytelnią prawo do utworu. Pełne udokumentowanie pozycji prawnej twórcy daje mu poczucie bezpieczeństwa ,a także gwarantuje wygraną na wypadek dochodzenia w sądzie swoich praw - zobacz pełną ofertę.
17-08-18 06:32:11